คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ (ยอดเงิน 337,391.00 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศธ 0527.10.01(10)/615868 (ดู 517 ครั้ง)
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา

จำนวน 4 รายการ (ยอดเงิน 337,391.00 บาท)  ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ศธ 0527.10.01(10)/615868

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6062_1.5 ตารางราคากลาง.xls
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 10 ม.ย. 2561 เวลา 09.18 น.
โดย : นางธัญญรัศม์ อัศวธรรมคุปต์
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)