คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
โครงการสัมมนาสโมสรนิสิตและพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561 (ดู 328 ครั้ง)
 

          วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2561 สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมสัมมนาสโมสรนิสิตและพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จตุวิทย์ หอวรรณภากร รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกล่าวให้นโยบายในการทำงานของสโมสรนิสิตฯ ภายใต้วิสัยทัศน์ของคณะแพทยศาสตร์

          จากนั้นเป็นการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ รวมถึงการเล่าประสบการณ์การทำงาน ปัญหาและการแก้ปัญหาในการทำงานของสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ในปีที่ผ่านมา โดย อดีตนายกสโมสรฯ และทีมงาน พร้อมทั้งการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “EQ for leader” โดย อาจารย์วชิรา บุตรวัยวุฒิ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาสถาบันวันที่ฉันตื่น โดยสุดท้ายเป็นการร่วมกันว่างแผนและจัดทำแผนปฏิบัติงานของสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (พฤษภาคม 2561 – กันยายน 2562) และนำเสนอแผนปฏิบัติการของสโมสรนิสิตฯ ในปีการศึกษา 2561 ต่อรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ณ โรงแรมดิอิมพีเรียลภูแก้วฮิลล์รีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 4 มิ.ย. 2561 เวลา 16.36 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)