คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 137 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 68 ครั้ง)
 

วัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 137 รายการ  วงเงินงบประมาณ 231,467.50

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6356_รายงานกำหนดราคากลางเดือน 1-15 มิ.ย. 61.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 18 มิ.ย. 2561 เวลา 17.11 น.
โดย : นางสาวอังสนาพร เกษมรัตน์
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)