คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ข่าวโครงการประชุมผู้ปกครองและนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (ดู 243 ครั้ง)
 

ข่าวโครงการประชุมผู้ปกครองและนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

 

           เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา  รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองและนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561      

ณ ห้องประชุม cc2-802 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

           การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปกครองและนิสิตได้มีโอกาสพบปะกับผู้บริหารด้านการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และได้ทราบถึงวิสัยทัศน์ คุณลักษณะของแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวร กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ยุทธพงศ์  พุทธรักษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา ระดับชั้นปรีคลินิก และผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จตุวิทย์ หอวรรณภากร รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ร่วมแนะนำรายละเอียดทางการศึกษาของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 การวางตัวของนิสิตแพทย์ พร้อมทั้งแนะนำศูนย์ให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือนิสิตแพทย์ และมีการให้แนะนำการปรับตัวของนิสิตแพทย์โดยนิสิตแพทย์ชั้นปี 3 มีผู้ปกครองจำนวนมากให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 20 มิ.ย. 2561 เวลา 15.58 น.
โดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)