คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ประชุมรับการนิเทศงานและตรวจเยี่ยมเครือข่ายบริการ (ดู 762 ครั้ง)
 

     เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น.  เครือข่ายบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร รับการนิเทศระบบงานสาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก   นำทีมโดยนายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้ากลุ่มงานต่าง ๆ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์จังหวัดพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

      ในการนี้ รศ.พญ.รสสุคนธ์  คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์  ทีมผู้บริหาร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง 6 แห่ง และบุคลากรในเครือข่าย ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลและรับการนิเทศงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมcc-414   ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 22 มิ.ย. 2561 เวลา 11.32 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)