คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
โครงการประเมินมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ โดยราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย (ดู 631 ครั้ง)
 

     เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการประเมินมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ โดยราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมี ผศ.พญ.จุลินทร สำราญ หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา กล่าวรายงาน ณ ห้องเอกาทศรถ 1 ชั้น 3 อาคารสิรินธร  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

      การจัดโครงการประเมินมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่28-29 มิถุนายน 2561  มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก และห้องปฏิบัติการนิติเวชศาสตร์   ให้มีมาตรฐาน และมีคุณภาพในการรักษาพยาบาลในระดับสากล และสอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพโรงพยาบาลขั้นก้าวหน้า (Advance HA) ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร นอกจากนี้การรับรองมาตรฐานจากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยยังมีความสำคัญต่อบุคลากรในทุกระดับ ทั้งพยาธิแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนในหน่วยงาน ที่จะสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้รับบริการอันได้แก่ แพทย์ผู้ส่งตรวจและผู้ป่วยไทย และให้บรรลุเป้าประสงค์ในระดับภาควิชา และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรต่อไป รวมทั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นสถาบันฝึกอบรมต่อไปในอนาคตด้วย

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 29 มิ.ย. 2561 เวลา 16.14 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)