คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
โครงการ “วัยรุ่น วัยใส ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” (ดู 590 ครั้ง)
 

      วันนี้ (29 มิ.ย.61) เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการวัยรุ่น วัยใส ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  จัดโดยงานบริการปฐมภูมิเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีที่ถูกต้อง เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และการมีค่านิยมที่ดีในชีวิต อันจะส่งผลให้วัยรุ่นสามารถควบคุมและเสริมสร้างสุขภาพตนเองให้ดีขึ้น  โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมจำนวน 70 คน ณ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 29 มิ.ย. 2561 เวลา 16.51 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)