คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 78 ครั้ง)
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6612_3. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ 2 รายการ.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 26 ก.ค. 2561 เวลา 12.53 น.
โดย : น.ส.หงษ์ทอง พละทรัพย์
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)