คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 20 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(เงินงบประมาณรายได้) เลขที่โครงการ 61077217644 (ดู 86 ครั้ง)
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 20 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(เงินงบประมาณรายได้) เลขที่โครงการ 61077217644

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6625_3. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง - ครุภัณฑ์ 20 รายการ.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 31 ก.ค. 2561 เวลา 13.37 น.
โดย : น.ส.วรณัน ทองดอนคำ
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)