คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากงบประมาณรายได้คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู 373 ครั้ง)
 

     คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากงบประมาณรายได้คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดยแบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้

     รอบที่ 1   ขยายเวลาถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

     รอบที่ 2   ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562

โดยจัดส่งเอกสารที่ งานวิจัย ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 7903, 7928

รายการเอกสาร ประกอบด้วย

     1. บันทึกข้อความขอนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากงบประมาณรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

     2. แบบเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด

     3. สำเนาใบรับรองจริยธรรมการวิจัย จำนวน 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)

     4. แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยนักวิจัยประเมินตนเอง

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6730_0เชิญส่งข้อเสนอโครงการ62.pdf
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6730_1-1-นำส่ง-วิจัยอาจารย.doc
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6730_1-2-นำส่ง-วิจัยสถาบัน.doc
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6730_2-1-แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ-อาจารย์.doc
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6730_2-2-แบบฟอร์มวิจัยสถาบัน.doc
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6730_A1.1ประกาศเงินอุดหนุนการวิจัย3มค62.pdf
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6730_A1.2ประกาศวิจัยสถาบัน3กย2561.pdf
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6730_A2อัตราการเบิกจ่าย.pdf
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6730_A3แนวปฏิบัติรายได้.pdf
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6730_3-แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย-นักวิจัยประเมินตนเอง.doc
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 1 มี.ค. 2562 เวลา 13.14 น.
โดย : นายทินกรณ์ หาญณรงค์
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)