คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 17 กันยายน 2561 (ดู 75 ครั้ง)
 

มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 17 กันยายน 2561

ดูรายละเอียด และดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ http://www.research.nu.ac.th/th/research63/index.php

 

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 4 ก.ย. 2561 เวลา 10.05 น.
โดย : นายทินกรณ์ หาญณรงค์
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)