คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์พร้อมระบบเครือข่าบและอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน (ดู 51 ครั้ง)
 

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์พร้อมระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนเงิน 468,460 บาท 

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6754_ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 10 ก.ย. 2561 เวลา 09.48 น.
โดย : นางประภาพร กันจู
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)