คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
เช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ความเร็วไม่น้อยกว่า 200/100 Mbps. แบบ Public IP จำนวน 1 งาน (ดู 42 ครั้ง)
 

เช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ความเร็วไม่น้อยกว่า  200/100 Mbps. แบบ Public  IP จำนวน 1 งาน  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนเงิน 224,700 บาท 

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6755_ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 10 ก.ย. 2561 เวลา 09.53 น.
โดย : นางประภาพร กันจู
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)