คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ผลการพิจารณา “ทุนการศึกษาคุณแม่พจนา นาคปฐม” (ดู 140 ครั้ง)
 

ผลการพิจารณา “ทุนการศึกษาคุณแม่พจนา นาคปฐม” ได้แก่
1. นิสิตแพทย์เมธัส ถึกเจริญ  นิสิตชั้นปีที่ 3
2. นิสิตแพทย์ปณิธาน ศิริภัณฑ์  นิสิตชั้นปีที่ 3
3. นิสิตแพทย์นฤมล พงษ์สวัสดิ์  นิสิตชั้นปีที่ 1

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6774_ผลการพิจารณาทุน คุณแม่พจนา นาคปฐม.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 17 ก.ย. 2561 เวลา 16.27 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)