คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
แนะนำศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนนิสิต ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลแพร่ (ดู 179 ครั้ง)
 

          วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จตุวิทย์ หอวรรณภากร รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ แพทย์หญิงตติมา กล่อมจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานพัฒนานิสิต และงานกิจการนิสิต เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ)นายแพทย์ประการณ์ องอาจบุญ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลแพร่ เพื่อแนะนำศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนนิสิตแพทย์ (Medical student Support Center : MSC.) โดยได้นำเสนอข้อมูลทางด้านระบบในการช่วยเหลือและดูแลนิสิตแพทย์ การติดต่อประสานงานเพื่อแจ้งข้อมูล ซึ่งการพบปะในครั้งนี้ มีนิสิตแพทย์ชั้นคลินิกเข้าร่วมรับฟังและเสนอความคิดเห็นในประเด็นการส่งต่อข้อมูลทางด้านการเรียนการสอน จากนั้นจึงเป็นการเยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในศูนย์ฯ อาทิ ห้องสมุด ห้องอ่านหนังสือ ห้องฝึกปฏิบัติการ ห้องออกกำลังกาย และหอพักนิสิตแพทย์ รวมทั้งมอบ “ตำรานเรศวรอายุรศาสตร์” ซึ่งจัดทำขึ้นในโอกาสครบรอบ 24 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้แก่นิสิตแพทย์และผู้ที่สนใจ ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 19 ก.ย. 2561 เวลา 11.58 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)