คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 (ดู 1178 ครั้ง)
 

       เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2561 เรื่อง เรียนรู้ สร้างเสริม สุขภาวะที่ดีในผู้สูงอายุ โดยมี อาจารย์แพทย์หญิง แพรว สุวรรณศรีสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย บริการวิชาการ กล่าวรายงาสนวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  พิษณุโลก

       การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรคณะแพทยศาสตร์  งานบริการวิชาการและจัดการความรู้  งานประกันคุณภาพ  งานโภชนาการ งานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ  ฝ่ายการพยาบาล  ฝ่ายเภสัชกรรม  ภาควิชาจักษุวิทยา  ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ภาควิชาอายุรศาสตร์  ภาควิชาศัลยศาสตร์  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4-5 รวมทั้งชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านใหม่ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยตรวจสุขภาพ  ตรวจวัดความดันโลหิต  ตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว ตรวจประเมินดัชนีมวลกาย อาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ คัดกรองการได้ยิน  ตรวจจอประสาทตา ตรวจวัดความดันตา และการเสวนา เรื่องโรคน้ำในโพรงสมองเกิน โดย พญ.ดวงนภา  รุ่งพิบูลโสภิษฐ์  อายุรแพทย์  สาขาประสาทวิทยา  นพ.ธงชัย  เลวัน  ศัลยแพทย์  สาขาศัลยกรรมประสาท มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพ การคัดกรองสุขภาพ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาได้

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 20 ก.ย. 2561 เวลา 16.58 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)