คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
จ้างตรวจวิเคราะห์น้ำ (ดู 61 ครั้ง)
 

จ้างตรวจวิเคราะห์น้ำ จำนวน 1 งาน 162,600 บาท ของคณะแพทยศาสตร์

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6783_ปปช.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 21 ก.ย. 2561 เวลา 08.52 น.
โดย : นางประภาพร กันจู
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)