คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ (ดู 70 ครั้ง)
 

จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑืวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 188,675 บาท ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6784_ปปช.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 21 ก.ย. 2561 เวลา 10.32 น.
โดย : นางประภาพร กันจู
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)