คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
คณะแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมประประชุมพัฒนาการบริหารงานด้านวิชาการ และการวิจัยร่วมกัน (ดู 903 ครั้ง)
 

     เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 414 ชั้น 4  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2  รศ.ดร.จารุภา วิโยชน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และอาจารย์ ได้เข้าพบ รศ.นพ.ศิริเกษม  ศิริลักษณ์ และผู้บริหาร พร้อมทั้งอาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องการบริหารงานด้านวิชาการ และความร่วมมือด้านการวิจัย ระหว่าง 2 ทั้งคณะ

    โดยในการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อปรึกษาหารือในการเชื่อมการทำงานด้านวิชาการ และด้านวิจัยของทั้ง 2 คณะเข้าด้วยกัน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการทำงานระหว่างคณะ นิสิต ตลอดจนประโยชน์ด้านอื่นๆ ในการพัฒนางานวิจัย และบริการวิชาการสู่ประชาชนต่อไปในอนาคต ซึ่งมีแผนที่จะประชุมปรึกษาหารือกันอีกในโอกาสต่อไป เพื่อเชื่อมการทำงานเพิ่มเติมในด้านอื่นๆ

 

 

ข่าว/ภาพ : วราชัย ชูสิงห์

งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 21 ก.ย. 2561 เวลา 13.37 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)