คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ประชาสัมพันธ์นิสิตแพทย์ชั้นปีที่6 เรื่อง แบบฟอร์มแสดงความจำนงเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนของนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ รอบ 1 ปีการศึกษา 2561 (ดู 213 ครั้ง)
 

ประชาสัมพันธ์นิสิตแพทย์ชั้นปีที่6 เรื่อง แบบฟอร์มแสดงความจำนงเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนของนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ รอบ 1 ปีการศึกษา 2561

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6800_ผลการจัดสรร จำนวนนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญา .pdf
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6800_ใบแสดงความจำนง(แบบฟอร์ม).pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 26 ก.ย. 2561 เวลา 10.54 น.
โดย : นายวุฒิชัย บุญประเสริฐ
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)