คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
คณะแพทยศาสตร์ มน.รับรางวัลห้องปฏิบัติการปลอดภัยดีเด่น (ดู 770 ครั้ง)
 

     เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 รศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยนางสาวศิริรัตน์ บุญอาษา หัวหน้าหน่วยวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ เข้ารับประกาศนียบัตรรางวัลห้องปฏิบัติการปลอดภัย ดีเด่น ในงานประชุม และนำเสนอโปสเตอร์ผลการดำเนินงานมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ในการประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมรามา การ์เด้นส์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และประสบการณ์ในการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 26 ก.ย. 2561 เวลา 13.29 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)