คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ การจัดสรรพื้นที่เช่า จำนวน 1 ล็อค (ดู 6345 ครั้ง)
 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ การจัดสรรพื้นที่เช่า จำนวน 1 ล็อค สำหรับกิจกรรมส่งเสริมจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6809_ประกาศพื้นที่เช่ารายวัน(ต.ค61-ก.ย62).pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 2 ต.ค. 2561 เวลา 14.42 น.
โดย : นายสัณห์ธนัช ทองสุก
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)