คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
เงินบริจาคกระเป๋าที่ระลึกเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561 (ดู 172 ครั้ง)
 

          วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับมอบเงินบริจาค เงินรายได้จากการจัดจำหน่ายกระเป๋าที่ระลึกเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561 เป็นเงินบริจาคจำนวนทั้งสิ้น 175,227.50 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) ณ ห้องประชุม CC2-412 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

          สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดให้มีการจัดจำหน่ายกระเป๋าที่ระลึกเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561 เพื่อจัดหารายได้สบทบทุนมอบให้แด่ “มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร” โดยในการนี้ สถาบันร่วมผลิตบัณฑิตแพทย์ อันได้แก่ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์, ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่, ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก, ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร ได้ร่วมจัดจำหน่ายกระเป๋าที่ระลึกเนื่องในวันมหิดล ตามสถานที่ต่างๆ

          สำหรับในส่วนของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ทำการรับบริจาคเงินและมอบกระเป๋าที่ระลึกเนื่องในวันมหิดลจากผู้มีจิตศรัทธา โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนมอบให้แด่มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อใช้ในกิจการงานของมูลนิธิฯ ต่อไป

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 5 ต.ค. 2561 เวลา 17.58 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)