คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
รับมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิชิน โสภณพนิช” ประจำปี 2561 (ดู 143 ครั้ง)
 

          วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ตัวแทนนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิชิน โสภณพนิช” ประจำปี 2561 จาก คุณชาญ โสภณพนิช กรรมการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช กรรมการผู้อำนวยการมูลนิธิชิน โสภณพนิช ซึ่งเป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษาให้แก่นักเรียน นิสิต และนักศึกษา เพื่อมุ่งหวังให้ผู้รับทุนได้ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติและท้องถิ่นภายหลังจบการศึกษา โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี 2561 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 30 ทุน ทุนละ 60,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) และ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแนวใหม่เพื่อชาวชนบท จำนวน 3 ทุน ทุนละ 60,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 17 ต.ค. 2561 เวลา 10.35 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)