คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
แนะนำและเผยแพร่ข้อมูลงานด้านอาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชาอายุรศาสตร์ (ดู 111 ครั้ง)
 

          วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ รักษาการรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย แพทย์หญิงญาศินี อภิรักษ์นภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลงานด้านอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับอาจารย์แพทย์ในภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานทางด้านการให้คำปรึกษา การดูแลและช่วยเหลือนิสิต การให้ข้อมูลนิสิตทางด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมทองจันทร์ ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 31 ต.ค. 2561 เวลา 11.08 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)