คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 170 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 43 ครั้ง)
 

วัสดุอุปโภคบริโภค(วัตถุดิบอาหาร) จำนวน 170 รายการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6922_ตารางแบบฟอร์มราคากลาง บก.06-30-10-61.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 30 ต.ค. 2561 เวลา 10.38 น.
โดย : นางสาวอังสนาพร เกษมรัตน์
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)