คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
แนะนำและเผยแพร่ข้อมูลงานด้านอาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน (ดู 92 ครั้ง)
 

          วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วย แพทย์หญิงญาศินี อภิรักษ์นภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เข้าร่วมประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลงานด้านอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับอาจารย์แพทย์ในภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยแนะนำอาจารย์ในภาควิชาให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานทางด้านอาจารย์ที่ปรึกษา การให้คำปรึกษาและดูแลช่วยเหลือนิสิต เพื่อเป็นทิศทางในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม CC2-412 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 14 พ.ย. 2561 เวลา 15.28 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)