คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
โครงการศาสตร์และศิลป์ในการประกอบวิชาชีพและการบริหารความเสี่ยง ด้านจริยธรรมและกฎหมายสำหรับวิชาชีพพยาบาล (ดู 430 ครั้ง)
 

    เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการศาสตร์และศิลป์ในการประกอบวิชาชีพและการบริหารความเสี่ยงด้านจริยธรรมและกฎหมายสำหรับวิชาชีพพยาบาล  โดยมี นางเนตรญา วิโรจวานิช หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องเอกาทศรถ 9ชั้น 3 อาคารสิรินธร

    การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เข้าใจถึงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีความตระหนัก ถึงประเด็นความเสี่ยงด้านจริยธรรมและกฎหมาย ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล และทราบวิธีการป้องกัน การจัดการเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง

 

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 30 ต.ค. 2561 เวลา 16.48 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)