คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง Train the Trainer Hand Hygiene Observer (ดู 488 ครั้ง)
 

   เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง Train the Trainer Hand Hygiene Observer วิธีการประเมินทำความสะอาดมือของบุคลากร โอกาสการทำความสะอาดมือในโรงพยาบาล   โดยมี อาจารย์ นายแพทย์สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 2 ชั้น 3 อาคารสิรินธร  โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร

   การจัดโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นโดยคณะกรรมการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร การทำกิจกรรมดูแลผู้ป่วยพบว่ามีการปนเปื้อนเชื้อจุลชีพบนมือทางดารสัมผัส โดยผ่านทางมือของบุคลากรสุขภาพเป็นวิธีการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลที่พบได้บ่อยกว่าการแพร่กระจายโดยวิถีทางอื่น โดยเฉพาะ เชื้อดื้อยา ซึ่งทำให้เกิดการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาล ส่งผลกระทบรุนแรงต่อผู้ป่วย ครอบครัว และโรงพยาบาลรวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทำให้การรักษาผู้ป่วยซับซ้อนขึ้น เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาการติดเชื้อสูงขึ้นบุคลากรของโรงพยาบาลจำเป็นที่จะต้องมีความรู้เรื่องการล้างมือที่มีประสิทธิภาพและปฏิบัติได้ถูกต้องอย่างเคร่งครัด เพื่อลดปัญหาการแพร่กระจายเชื้อ จากผู้ป่วยสู่ผู้ป่วย  บุคคลากรสู่ผู้ป่วยและสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ป่วย รวมทั้งสู่สิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล 

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 31 ต.ค. 2561 เวลา 14.36 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)