คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ชมรมผู้ปกครองนิสิตแพทย์พระนเรศวร มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ให้แก่ทีมภาพยนตร์สั้น “Rush” (ดู 156 ครั้ง)
 

          วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 ตัวแทนผู้ปกครองจาก ชมรมผู้ปกครองนิสิตแพทย์พระนเรศวร นำโดย นายจอมชัย คงมณีกาญจน์ ประธานชมรมผู้ปกครองนิสิตแพทย์พระนเรศวร รุ่นที่ 23 เข้าร่วมมอบมอบทุนสนับสนุนการศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ทีมนิสิตแพทย์ผู้ผลิตภาพยนตร์สั้นเรื่อง “RUST” เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท ซึ่งภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ เป็นหนึ่งในโครงการของแพทยสภา ที่ได้จัดให้มีการประกวด Viral Clip 50 ปี แพทยสภา ในหัวข้อ “TRUST  ตั้งใจ ใส่ใจ จริงใจ เพื่อสร้างศรัทธาให้กับประชาชน” ซึ่ง นายฐปนินทร์ บรรณาธรรม  นายณัฐสิทธิ์ โชตยันดร  นายทวีภัทร ใจยะสิทธิ์  ตัวแทนนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นเงินรางวัลจำนวน 7,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณจากแพทยสภา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์นายแพทย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ รักษาการรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม CC2-412 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 31 ต.ค. 2561 เวลา 15.23 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)