คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
แนะนำและเผยแพร่ข้อมูลงานด้านอาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ (ดู 120 ครั้ง)
 

          วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. แพทย์หญิงญาศินี อภิรักษ์นภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลงานด้านอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับอาจารย์แพทย์ในภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยแนะนำให้อาจารย์ในภาควิชาให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานทางด้านอาจารย์ที่ปรึกษา การให้คำปรึกษาและดูแลช่วยเหลือนิสิต พร้อมตอบข้อซักถามจากอาจารย์แพทย์ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนางานทางด้านอาจารย์ที่ปรึกษาต่อไป ณ ห้องประชุมภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 31 ต.ค. 2561 เวลา 17.15 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)