คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวรและพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 21/2561 ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา (ดู 1245 ครั้ง)
 

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวรและพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 21/2561โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด                    จำนวน 2 อัตรา

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานสนับสนุนการพยาบาล

2. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้           จำนวน 2 อัตรา

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายการพยาบาล

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6941_ประกาศรับสมัคร 21-61 กายภาพ NA.pdf
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6941_ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร.pdf
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6941_ใบสมัครงานพนักงานราชการ.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 5 พ.ย. 2561 เวลา 08.49 น.
โดย : นางสาวพิมพิไล ไชยศิลป์
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)