คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2561 รพ.กำแพงเพชร (ดู 496 ครั้ง)
 

   เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ เครือข่ายที่ 9 ประจำปี 2561 ในนามแพทยสภา นำทีมโดย ดร.นพ.อภิรัตน์ หวังธีระประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย  อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ พญ.ญาศินี อภิรักษ์นภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต อาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ นพ.สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ พญ.เหมือนชนก สุริต อาจารย์ภาควิชาวิสัญญีวิทยา พญ.ชมพูนุท บุญโสภา อาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ พญ.จุฑารัตน์ ศิริเจริญ อาจารย์ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา พญ.ฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเครือข่ายและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์และ ผศ.พญ.มยุรี กิตติจารุขจร หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินความพร้อม เพื่อพิจารณาศักยภาพสูงสุดในการรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ในปี 2562 ของสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร รวมถึงการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพบัณฑิตที่จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

 

ข่าว/ภาพ โดย: งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 6 พ.ย. 2561 เวลา 16.47 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)