คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก Faculty of Nursing Universitas Airlangga, Indonesia (ดู 567 ครั้ง)
 

     วันนี้ ( 6 พฤศจิกายน  2561)  เวลา 13.30 น.นางเนตรญา    วิโรจวานิช  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล นางภัทราวรรณ   สุพรรณไพบูลย์ รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลด้านบริการผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน พร้อมทีมผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน  จากจาก Faculty of Nursing  Universitas Airlangga, Indonesia ณ ห้องประชุมทองจันทร์  ชั้น 3 อาคารสิรินธร  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร         

    การศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าศึกษาดูงานในส่วนงานบริการสุขภาพของทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และงานทางฝ่ายการพยาบาลซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานทางด้านการบริหารจัดการระบบสุขภาพ และความรู้ด้านบริการสุขภาพด้านต่างๆรวมถึงวัฒนธรรม อีกด้วย

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 6 พ.ย. 2561 เวลา 17.00 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)