คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู 687 ครั้ง)
 

วันนี้ (9 พ.ย.61) เวลา 13.00 น. ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301 อาคารทศรถ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมมอบนโยบายและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

ในการนี้ รศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ในฐานะผู้แทนคณบดีกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีเนื้อหาสำคัญได้แก่ สรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561 และแผนการดำเนินงานของกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่จะมุ่งเน้นไปที่การประสานความร่วมมือให้กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพมีความเข้มแข็งในทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการเรียนการสอนในยุคดิจิตอลนี้

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 9 พ.ย. 2561 เวลา 17.25 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)