คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
จ้างเหมาปรับปรุงห้องเครื่องระบบไฟฟ้า จำนวน 1 งาน (ดู 149 ครั้ง)
 

งานจ้างปรับปรุงห้องเครื่องระบบไฟฟ้า จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 290,000 บาท

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 7060_ตารางราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ปปช..pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 11 ม.ค. 2562 เวลา 14.46 น.
โดย : นางประภาพร กันจู
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)