คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง (ดู 170 ครั้ง)
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง 

จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ จำนวน 1 หลัง ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 8142_ตารางราคากลาง.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 4 มิ.ย. 2562 เวลา 10.38 น.
โดย : นางประภาพร กันจู
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)