คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
จ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 3 จำนวน 1 งาน (ดู 27 ครั้ง)
 

จ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 3 จำนวน 1 งาน

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 8240_3.ตารางราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ปปช..pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 21 มิ.ย. 2562 เวลา 09.12 น.
โดย : นางประภาพร กันจู
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)