คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการการเลือกวารสารสำหรับตีพิมพ์บทความ (ดู 377 ครั้ง)
 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการการเลือกวารสารสำหรับตีพิมพ์บทความ ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 2 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนความรู้ และทักษะการเลือกวารสารสำหรับตีพิมพ์บทความให้กับบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ และผู้ที่สนใจ โดยสามารถลงทะเบียนในระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562

คลิกลงทะเบียนออนไลน์

รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 30 ก.ค. 2562 เวลา 13.34 น.
โดย : นายทินกรณ์ หาญณรงค์
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)