คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวรและพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 16/2562 (ดู 945 ครั้ง)
 

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวรและพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 16/2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณรายได้)

อัตราเงินเดือน 17,520 บาท 

ที่ ตำแหน่ง จำนวน (อัตรา)
1 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
2 นักรังสีการแพทย์  2

พนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้)

อัตราเงินเดือน 10,430 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท 

ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม 1
 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 8881_ประกาศรับสมัคร ครั้งที่ 16-2562.pdf
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 8881_3504_ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร.pdf
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 8881_3243_ใบสมัครงานพนักงานราชการ.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 15 ส.ค. 2562 เวลา 13.45 น.
โดย : นางสาวพิมพิไล ไชยศิลป์
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)