คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
คลินิกให้คำปรึกษาระบาดวิทยาทางคลินิกและสถิติทางการแพทย์ (ดู 2621 ครั้ง)
 

เรียนเชิญอาจารย์แพทย์ที่สนใจ เข้ารับคำปรึกษา คลินิกให้คำปรึกษาระบาดวิทยาทางคลินิกและสถิติทางการแพทย์

 

โดย นายแพทย์ธานินทร์ ฉัตราภิบาล

สถานที่ : ห้องประชุมภาคเวชศาสตร์ครอบครัว

ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ https://bit.ly/2nbHRVI

 

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 24 ธ.ค. 2562 เวลา 11.50 น.
โดย : นายทินกรณ์ หาญณรงค์
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)