คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ คณะแพทยศาสตร์ (ดู 46 ครั้ง)
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ คณะแพทยศาสตร์

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 8894_4. แบบ บก เครื่องสแกนเส้นเลือดนิ้วมือ9ชุด.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อา. 18 ส.ค. 2562 เวลา 14.44 น.
โดย : น.ส.พิมลวัลย์ พงษ์มณี
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)