คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 9/2562 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงนบริหาร จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่ง คนสวน จำนวน 1 อัตรา (ดู 807 ครั้ง)
 

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 

ครั้งที่  9/2562  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

  1. ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานพัสดุ                                                               จำนวน 2 อัตรา

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ                             จำนวน 1 อัตรา

  1. ตำแหน่ง คนสวน

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารจัดการทรัพย์สิน                                     จำนวน 1 อัตรา

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 8963_ประกาศรับสมัครฯ 9-2562 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร.pdf
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 8963_ใบสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน).pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 11 ก.ย. 2562 เวลา 11.50 น.
โดย : นางสาวพิมพิไล ไชยศิลป์
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)