คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
Teddy Bear Hospital 2019 (ดู 159 ครั้ง)
 

          วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. อาจารย์แพทย์หญิงตติมา กล่อมจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “Teddy Bear Hospital 2019” โดยนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้กับเด็กต่อบุคลากรทางการแพทย์ และลดความวิตกกังวลในการมาเข้ารับบริการที่โรงพยาบาล โดยมีเกมส์กิจกรรมและฐานต่างๆ เช่น ฐานซักประวัติและตรวจคัดกรองเบื้องต้น ฐานฟังเสียงหัวใจและวัดความดัน ฐานตรวจร่างกาย(พ่นยา) ฐานหัตถการ(ทำแผล) ฐานล้างมือ โดยมีนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 เป็นผู้ดูแลควบคุมกิจกรรม นอกจากนั้นยังมีการบรรยายหัวข้อ “เลี้ยงลูกยุคดิจิตอล” สำหรับผู้ปกครอง โดย นายแพทย์ธนาธรณ์ พุฒิกานนท์ กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม จากโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก มาบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ปกครอง ก่อให้เกิดความเข้าใจในการเลี้ยงลูกมากขึ้น ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 1 และ 2 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 12 ก.ย. 2562 เวลา 15.06 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)