คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2562 (ดู 480 ครั้ง)
 

       เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562  รศ.นพ.ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2562  โดยมี อ.พญ.แพรว สุวรรณศรีสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย บริการวิชาการ กล่าวรายงาสนวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  พิษณุโลก

       การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรคณะแพทยศาสตร์  งานบริการวิชาการและจัดการความรู้  งานประกันคุณภาพ  งานโภชนาการ งานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ  ฝ่ายการพยาบาล  ฝ่ายเภสัชกรรม  นิสิตแพทย์ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยตรวจสุขภาพ  ตรวจวัดความดันโลหิต  ตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว ตรวจประเมินดัชนีมวลกาย อาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ตรวจจอประสาทตา ตรวจวัดความดันตา และการเสวนา เรื่องสาระความรู้เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์  โดย อ.พญ.แพรว  สุวรรณศรีสุข อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ อ.นพ.นนท์  โสวัณณะ อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว และ ผศ.พญ.สุกัญญา  รักษ์ขจีกุล หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช  โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 26 ก.ย. 2562 เวลา 10.08 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)