คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ดู 375 ครั้ง)
 

      เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562  เวลา 10.00 น. รศ.นพ.ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมคณผู้บริหารและบุคลากร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 27 ท่าน   ณ ห้องประชุมcc-414   ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

    การศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นคลินิก รวมถึงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน พร้อมกับเยี่ยมชมการทำงานส่วนต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 2 ต.ค. 2562 เวลา 16.07 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)