คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมกับสมาคมประสาทวิทยาประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 3 “Neurology for Non-neurologist” (ดู 677 ครั้ง)
 

   เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อโรคระบบประสาทแห่งประเทศไทย สมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทย สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 3 ในหัวข้อ Neurology for Non-neurologist ณ ห้องประชุม CC2 - 802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับคณะวิทยากร

   การประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 3 “Neurology for Non-neurologist” ในครั้งนี้ จัดขึ้นเนื่องจากตระหนักถึงความสำคัญของโรคทางระบบประสาท โดยเฉพาะโรคการเคลื่อนไหวผิดปกติ โรคลมชัก โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง รวมถึงภาวะความจำเสื่อม ซึ่งสำหรับ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวรในปัจจุบันพบว่ามีผู้ป่วยอายุรกรรมที่มีปัญหาเรื่องระบบประสาทและสมองจำนวนมากที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จึงได้มีการจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ขึ้น โดยมีทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมต่าง ๆ เข้าให้ความรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะต่าง ๆ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อนำไปต่อยอดประกอบการวินิจฉัย และประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้การรักษาเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 7 ต.ค. 2562 เวลา 15.11 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)