คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
สถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV สัมภาษณ์เรื่อง “โรคนิ้วล็อค” (ดู 695 ครั้ง)
 

 

 

 

วันนี้ (9 ต.ค.2562  ) เวลา 09.40 น.  อาจารย์ นายแพทย์ศรัณย์  มะลิซ้อน อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาออร์โธปิดิกส์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้สัมภาษณ์ออกอากาศในรายการสองแควนิวส์ 4.0 ทางสถานีโทรทัศน์ MSS CABLE TV เกี่ยวกับเรื่อง  “โรคนิ้วล็อค

 

 

 

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 9 ต.ค. 2562 เวลา 16.05 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)