คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รับสมัครนิสิตแพทย์ที่จะสำเร็จการศึกษาในปี 2562 (ดู 289 ครั้ง)
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

รับสมัครนิสิตแพทย์ที่จะสำเร็จการศึกษาในปี 2562

เพื่อทำหน้าที่เป็นแพทย์พี่เลี้ยงของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

ประจำปี 2563  ให้แก่แพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนกระทรวงสาธารณสุข

ติดตามรายละเอียดได้ที่    www.cpird.in.th

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 10 ต.ค. 2562 เวลา 09.42 น.
โดย : น.ส.สิริมาศ แน่งน้อย
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)