คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
รพ.มน.รับการตรวจประเมินคุณภาพสถานพยาบาล (ดู 525 ครั้ง)
 

   เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562  เวลา 08.30- 14.00 น.  รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงรสสุคนธ์  คชรัตน์  รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  พร้อม ด้วยนางวสี  เลิศขจรสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันสุขภาพ   นางเนตรญา  วิโรจน์วานิช หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และทีมพยาบาลที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับรองการตรวจเยี่ยมทีมที่ปรึกษาทางการแพทย์ และที่ปรึกษาทางการพยาบาล พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนเงินทดแทน เพื่อประเมินสถานพยาบาล ตามความตกลงของกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคมเพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง 

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 24 ต.ค. 2562 เวลา 13.46 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)